Geschiedenis DES Fonds

1986
Zes DES-dochters dienen bij de rechtbank in Amsterdam een eis tot schadevergoeding in. Zij kregen allemaal op jonge leeftijd clear cell kanker. De gedaagden zijn 10 farmaceutische bedrijven die het DES-hormoon in Nederland op de markt hebben gebracht. Het DES Centrum ondersteunt de DES-dochters.
1988
De rechtbank wijst de eis af, omdat de vrouwen niet kunnen aantonen welke fabrikant het DES-preparaat produceerde dat hun moeder kreeg voorgeschreven. De vrouwen gaan in hoger beroep bij het Gerechtshof in Amsterdam.
1990
Ook het Gerechtshof wijst de eis van de vrouwen af. Zij gaan in hoger beroep bij de Hoge Raad.
1992
De Hoge Raad geeft de DES-dochters gelijk: zij mogen toch een willekeurig bedrijf aanklagen. Als dat bedrijf veroordeeld wordt, zal het de schadevergoeding moeten betalen en zelf moeten uitzoeken of het medefabrikanten kan laten meebetalen. De zaak wordt terugverwezen naar het Hof. Bij voortzetting van de rechtszaak moeten twee andere zaken aan de orde komen:
1) Is de kanker bij vrouwen veroorzaakt door blootstelling aan het DES-hormoon?
2) Hebben de bedrijven nalatig gehandeld bij het op de markt brengen en houden van het DES-hormoon?
1992
Invoering Nieuw Burgerlijk Wetboek; DES Centrum start de Registratiecampagne. Deze campagne levert 15.000 geregistreerde DES-betrokkenen op.
De farmaceutische bedrijven en hun verzekeraars vrezen 15.000 mogelijke claims. Op hun initiatief starten er besprekingen over de oprichting van een schadefonds.
1999
Fabrikanten en verzekeraars komen overeen om 38 miljoen euro in een fonds voor DES-betrokkenen te storten: het DES Fonds. Met de DES-dochters die in 1986 de procedure startten wordt een schikking getroffen.
2000
Oprichting van het DES Fonds. Er wordt 38 miljoen euro gestort.
2005
De Eerste Kamer aanvaardt op 21 juni de Wet Collectieve afwikkeling massaschade. Deze wet is nodig om de overeenkomst inzake het DES Fonds algemeen verbindend te kunnen laten verklaren voor alle DES-betrokkenen met aandoeningen in relatie tot het gebruik van DES tijdens de zwangerschap.
Op 3 november 2005 ondertekenen de partijen (farmaceutische bedrijven, hun verzekeraars en het DES Centrum) de overeenkomst van het DES Fonds. Voor het DES Fonds is inmiddels 38 miljoen euro beschikbaar. Met de ondertekening staat de regeling vast, en daarmee de uitkeringsbedragen.
Op 8 november 2005 dienden partijen een verzoekschrift in bij het Gerechtshof Amsterdam om de regeling van het DES Fonds algemeen verbindend te verklaren voor de beschreven doelgroep.
2006
Op 1 juni 2006 verklaart het gerechtshof Amsterdam de 'Uitkeringsregeling voor DES-betrokkenen' algemeen verbindend voor al degenen die worden genoemd in de overeenkomst.
Daarmee is de regeling voor DES-betrokkenen de eerste in Nederland die gebruik maakt van de Wet Collectieve afwikkeling massaschade. In 2006 is als tweede de Duisenberg-regeling inzake gedupeerden van de Dexia-aandelenlease voorgelegd aan de rechter met een beroep op dezelfde wet.
Van 21 juni tot 21 september 2006 kunnen DES-betrokkenen opt-outen. Dat wil zeggen: kenbaar te maken bij het DES Fonds als zijn niet willen meedoen met de regeling. Wie zich niet voor 21 september 2006 heeft gemeld, is gebonden aan de regeling.
Vervolgens hebben farmaceutische bedrijven en hun verzekeraars tot 21 maart 2007 bedenktijd.
2007
Farmaceuten en hun verzekeraars laten weten de regeling niet te zullen intrekken, waarmee het DES Fonds een feit is.
Het DES Fonds is per 14 maart van start gegaan. Iedereen die genoemd wordt in de regeling kan een uitkering aanvragen via het DES Fonds.
2008
Vanaf 14 maart is het alleen nog mogelijk om binnen één jaar na de diagnose een aanvraag bij het DES Fonds in te dienen.
Voor alle aandoeningen die zich vóór 14 maart 2007 hebben voorgedaan, is het DES Fonds gesloten.
Registratie in het Juridisch bestand van het DES Centrum
Bij de voorbereidingen van de regeling met het DES Fonds heeft het DES Centrum een bestand geopend voor alle betrokkenen die op de hoogte gehouden willen worden over de ontwikkelingen rond het DES Fonds. We noemen dit het Juridisch bestand.
Vanaf 2008 is het niet meer mogelijk u te laten inschrijven in dit bestand. Om toch op de hoogte gehouden te worden van alle ontwikkelingen rond de DES-problematiek kan men donateur worden van het DES Centrum.

Geschiedenis van het Juridisch bestand van het DES Centrum
Het Juridisch bestand is opgezet in 1992. Aanleiding was de invoering van een nieuwe verjaringstermijn voor schadeclaims in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. Getroffenen moeten vanaf 1992 de dader binnen 5 jaar na constatering van de schade verantwoordelijk stellen. Voor veel DES-betrokkenen zou deze regel betekenen dat ze te laat zijn om ooit nog schade te claimen, want velen hebben al veel langer gevolgen van DES.
In 1992 heeft het DES Centrum uitstel van de verjaring geregeld voor DES-betrokkenen die zich daarvoor hebben laten registreren bij het DES Centrum in het zogenaamde juridisch bestand.
Uitstel van verjaring is voor 5 jaar geldig. Begin 2006 is weer uitstel van verjaring geregeld voor alle DES-betrokkenen uit het juridisch bestand.
In het juridisch bestand staan ongeveer 15.000 DES-betrokkenen geregistreerd.

Inmiddels is stuiting van de verjaring niet meer de belangrijkste reden om geregistreerd te staan bij het DES Centrum. Het DES Fonds hecht geen belang aan eventuele verjaring

  • Reageren zelf reageren >
    Reageer ook