Nieuws

4
apr
2024

DES Centrum viert jubileum van FBPN mee

DES Centrum viert jubileum van FBPN mee

Dit jaar viert FBPN haar 25-jarig jubileum. FBPN is een samenwerkingsverband van 35 patiëntenverenigingen, stichtingen en belangenorganisaties in zorg en welzijn. FBPN, gevestigd in Nijkerk, ondersteunt verschillende patiëntenverenigingen en belangenorganisaties uit het hele land.

Sinds 1999 staat FBPN voor betrokken, verantwoordelijkheid, teamgeest en service. Vandaag de dag staat vast dat deze kernwaarden maximaal worden nageleefd door de organisatie. Dit merken we sinds 2012 al in de samenwerking en interactie bij de dagelijkse gang van zaken.

In het licht van het jubileum heeft FBPN verschillende patiëntenverenigingen gevraagd om in een kort interview iets te vertellen over de samenwerking met FBPN. Penningmeester Ingrid Seeboldt van het DES Centrum werd ook uitgenodigd. Ingrid vertelt “Wij hebben erg veel aan FBPN voor het professionaliseren van ons bestuur en ons Centrum. De kernzaken zijn de dagelijkse handelingen zoals het betalen van facturen, bestellen, het notuleren van onze bestuursvergaderingen en ook heel belangrijk, het vooropzetten van de subsidieaanvraag.“

FBPN blijft zich inzetten op verschillende gebieden, zodat de deelnemende organisaties zich kunnen focussen op inhoud, contact met de achterban en belangenbehartiging. Wij kijken dan ook uit naar de verdere samenwerking met deze organisatie.

Wil je de jubileum-video van FBPN bekijken, klik hier.