Nieuws

25
jun
2014

Hof verklaart schaderegeling prematuren verbindend

Hof verklaart schaderegeling prematuren verbindend

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft de DES Prematurenregeling algemeen verbindend verklaard. Dat is goed nieuws: er is op nieuw een stap gezet op weg naar een regeling die voorziet in schadevergoeding aan prematuur geboren kinderen van DES-dochters.

Het gaat daarbij om de kinderen die aandoeningen hebben die veroorzaakt kunnen zijn door hun vroeggeboorte:
• Gehoorschade
• Visusschade (blindheid of slechtziendheid)
• Cognitieve stoornis (verstandelijke beperking)
• Cerebrale parese (neuromotorische aandoening; verminderd functioneren van benen en/of armen)
• Epilepsie
Wat betekent ‘algemeen verbindend’?
De rechter heeft op 24 juni uitspraak gedaan. Hij heeft de regeling algemeen verbindend verklaard. Dat betekent dat deze regeling is aangewezen als de officiële manier waarop een benadeelde een beroep kan doen op schadevergoeding.
Uitgebreide informatie vindt u in het DES Rapport, dat u kunt downloaden van deze site.
Als de regeling definitief doorgaat, kan iedereen die hoort tot de omschreven doelgroep een aanvraag indienen voor schadevergoeding. U kunt dan niet meer buiten de regeling om een individuele rechtszaak voeren voor vergoeding van geleden schade.

Download hier de uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam.

Meedoen met de regeling
Wie mee wil doen met de regeling, hoeft nu nog niets te doen.
Het DES Centrum is tevreden met de regeling. Ons advies aan kinderen van DES-dochters is dan ook om mee te doen als zij blijvende schade ondervinden van een vroege geboorte.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van het verdere verloop van de procedure. Wie in de afgelopen maanden per post op de hoogte is gehouden, ontvangt opnieuw bericht als er verdere stappen genomen kunnen worden.