Zorgverleners met DES-kennis

Welke zorgverleners hebben goede kennis van DES?

Steeds minder zorgverleners lijken te weten wat DES is, dat zwangere vrouwen dit ooit toegediend kregen en dat meerdere generaties daar nog altijd last van hebben. Het DES Centrum verspreidt die kennis zoveel mogelijk. En heeft voor je in kaart gebracht welke zorgverleners wél goed geïnformeerd zijn. Het gaat daarbij alleen om gynaecologen; over huisartsen hebben we deze informatie niet.

Voor de naam van een DES gynaecoloog bij jou in de buurt bel je naar 030 251 8339 of mail naar voorlichting@descentrum.nl