DES-screeningsprotocol

DES-screeningsprotocol en kwaliteitscriteria
In Nederland leven naar schatting 50.000 DES-dochters en 50.000 DES-zonen. Dat zijn er gemiddeld 12 per huisartspraktijk. Bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt in eerste instantie alleen getest op HPV. Dit is voor DES dochters niet voldoende. Bij hen is het van belang om tweejaarlijks een DES uitstrijkje te laten doen. Daarnaast wordt DES dochters geadviseerd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Advies aan zorgverleners: gebruik het screeningsprotocol en volg de kwaliteitscriteria.

Over het protocol
Het screeningsprotocol werd in 2012 opgesteld op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten en is nog steeds actueel. Periodieke controles aan de hand van dit protocol geven DES-dochters duidelijkheid over hun gezondheid. Ook creëren ze bij deze patiënten het vertrouwen dat hun risico’s als DES-dochters bekend zijn.
Bekijk het screeningsprotocol (zorgverleners)
Bekijk het screeningsprotocol (DES-dochters)

Over de kwaliteitscriteria
De kwaliteitscriteria zijn voorwaarden voor goede zorg voor DES-dochters. Het gaat daarbij om voorwaarden vanuit het perspectief van de patiënt: wat díe belangrijk vindt, staat centraal. De kwaliteitscriteria zijn een initiatief uit 2013 van het DES Centrum en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP). Ze komen voort uit een enquête onder DES-dochters en toetsing in focusgroepen van DES-dochters. Het screeningsprotocol en de kwaliteitscriteria staan samen aan de basis van goede DES-zorg.
Bekijk de kwaliteitscriteria