Missie, visie en beleid

Waar staan we voor?
Het DES Centrum is het kennis- en voorlichtingscentrum over DES. Ook behartigen we al sinds 1982 de belangen van iedereen die leeft met de gevolgen van blootstelling aan dit kunstmatige hormoon. Sinds 2014 ligt het zwaartepunt van ons werk bij het verzamelen, behouden en delen van kennis over (de gevolgen van) DES. Hieronder beschrijven we onze missie, visie en beleid uitgebreider.

Geen winstoogmerk
Het DES Centrum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). We hebben geen winstoogmerk en bestaan dankzij de financiële steun van donateurs. Ook ontvangen we subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Fonds PGO).

Missie
Het DES Centrum verzamelt kennis over DES, geeft voorlichting en behartigt de belangen van de verschillende generaties DES slachtoffers in Nederland.

Visie
Het DES Centrum, hèt kennis- en voorlichtingscentrum over DES, komt op voor de belangen van DES gedupeerden. We geven duiding aan relevante (internationale) onderzoeken, signaleren ontwikkelingen en bevorderen nieuw onderzoek. Aan de hand van de verzamelde kennis verstrekken we  informatie over de gevolgen van DES voor de verschillende generaties betrokkenen. 

We maken ons sterk voor een goede kwaliteit van zorg voor DES slachtoffers. Dit doen we door contacten te onderhouden met de verschillende beroepsgroepen in de zorgverlening en hen adequaat van informatie te voorzien.

Door voorlichting en waar nodig gerichte acties willen we zoveel mogelijk potentiële gedupeerden wijzen op hun aanspraak op een uitkering uit het DES Fonds. Onze rol als gesprekspartner van het Fonds is daarbij onontbeerlijk.

We bieden DES-betrokkenen de gelegenheid om met elkaar in contact te komen. Erkenning en herkenning blijven belangrijke aspecten. 

Ons beleid
Door de jaren heen heeft het DES Centrum veel activiteiten georganiseerd, bijeenkomsten gehouden en projecten uitgevoerd op het gebied van voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Al deze projecten en activiteiten zijn beschreven in onze jaarverslagen. Benieuwd naar een overzicht van onze beleidsprioriteiten? Lees dan hier ons beleidsplan 2020-2024.