voor DES-moeders

De gevolgen voor DES-moeders

‘DES-moeders’ zijn vrouwen die tussen 1947 en 1976 zwanger waren en tijdens hun zwangerschap DES voorgeschreven kregen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat DES-moeders tussen hun 45e en 65e levensjaar een relatief hoog risico lopen op borstkanker. Velen hebben ook psychische klachten en weten vaak niet wat ze daarmee aan moeten.

Welke psychische klachten zie je vaak bij DES-moeders?
Veel DES-moeders voelen zich er schuldig over dat ze tijdens hun zwangerschap het advies van hun zorgverlener opvolgden. Ook al deden ze dat met de beste bedoelingen en zonder kennis van de schadelijke gevolgen van DES. Ze zijn bovendien vaak gespannen en bezorgd over de gevolgen van DES voor hun (klein)kinderen.

Wat kun je doen tegen psychische klachten?
DES-moeders vinden het dikwijls lastig om met schuldgevoel, spanning en bezorgdheid om te gaan. Laat staan om ze te bespreken met hun (klein)kinderen. Het DES Centrum kan de gevoelens niet wegnemen, maar wel een luisterend oor bieden (om te beginnen via de DES Infolijn) en lotgenotencontact mogelijk maken.

Hoe achterhaal je of je een DES-moeder bent?
Bedenk of je aan de criteria voldoet. Je kunt alleen DES-moeder zijn als je tussen 1947 en 1976 zwanger was en tijdens je zwangerschap één van de vele soorten DES-medicijnen voorgeschreven kreeg. Je kreeg dit vooral als er een miskraam dreigde, je al eens een miskraam had gehad en/of je diabetespatiënte was.

Zoekt het DES Centrum voor je uit of je DES-moeder bent?
Nee, het DES Centrum kan niet voor je uitzoeken of je blootgesteld bent aan DES. Ons advies is na te gaan wie tijdens je zwangerschap je zorgverlener was. Bij deze arts of dit ziekenhuis kun je vragen of je medisch dossier uit die tijd nog bestaat. In dat dossier staat welke medicijnen je slikte tijdens je zwangerschap.

Meer weten?