Bijeenkomsten

Kom naar de DES-bijeenkomsten!

Het DES Centrum verbindt mensen die getroffen zijn door het gebruik van het DES-hormoon. Dat doen we vooral via Facebook, maar soms ook met bijeenkomsten. Vroeger waren deze periodiek, kleinschalig en bedoeld voor een specifieke groep. Tegenwoordig organiseren we af en toe een bijeenkomst voor alle DES-betrokkenen en geïnteresseerden in Nederland. Bijvoorbeeld rondom ons 35-jarig jubileum.

Waarom bijeenkomsten?
Een bijeenkomst biedt je onder meer de gelegenheid om:

  • ‘live’ een gesprek te voeren met DES-moeders, -kinderen, -kleinkinderen, hun familieleden en donateurs. Dat kan soms prettiger zijn dan het uitwisselen van berichten via Facebook;
  • (de mensen achter) het DES Centrum beter te leren kennen;

Wanneer zijn de bijeenkomsten?
Er zijn geen vaste momenten voor bijeenkomsten. Zodra er bijeenkomsten gepland staan, zie je ze in onze agenda. Daar staat dan ook de tijd en locatie bij. Zo mogelijk noemen we de spreker(s) die we hebben uitgenodigd. Een bijeenkomst kondigen we bovendien aan in onze gratis e-mailnieuwsbrief.