Nieuws

21
jul
2014

Vertrouwen in de wetenschap?

Vertrouwen in de wetenschap?

Nederlanders hebben meer vertrouwen in de wetenschap dan in bijvoorbeeld de overheid, grote bedrijven of de rechterlijke macht. Alleen gezondheidsspecialisten, zoals artsen of apothekers, worden nog meer vertrouwd.

Tot deze opvallende conclusie kwamen de onderzoekers van het Rathenau Instituut en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in hun onderzoeksrapport “Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in de wetenschap?”.

Wetenschap wordt dus door de burgers vertrouwd, maar dit vertrouwen wordt kleiner als die wetenschap verbindingen aangaat met bedrijven of met de overheid. Dan denkt men al snel dat deze bepaalde uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek in hun eigen voordeel zullen uitleggen. Belangrijk daarbij is de manier van presenteren, zeker als een onderzoek de overheid in het gelijk stelt bij een controversieel onderwerp.
Als voorbeeld van hoe zo’n presentatie niet moet, wordt de campagne voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie) genoemd. Hier werden de voordelen onderstreept, maar de eventuele nadelen gebagatelliseerd. Bezorgde ouders werden niet altijd serieus genomen, waardoor de weerstand tegen de vaccinatie alleen maar toenam.
Veel beter werkt het als je de kritiek van tegenstanders serieus neemt en begrip toont voor hun situatie. Als je aangeeft dat je ook niet alles weet maar dat je je uiterste best doet om de risico’s zo goed mogelijk in te schatten. Dan kan er in ieder geval een gesprek ontstaan in plaats van dat er van bovenaf zonder inspraak iets wordt opgelegd.

De onderzoekers stelden vast dat overheid en wetenschap in een veel vroeger stadium in gesprek zouden moeten gaan met belanghebbenden. Als dit niet gebeurt kan dat leiden tot maatschappelijke onrust. In het geval van de HPV-vaccinatie leidde dit ertoe dat veel ouders hun dochters niet hebben laten inenten.

Bron: Flux Magazine, Rathenau Instituut.