Nieuws

22
apr
2015

Een nieuw geluid

Een nieuw geluid

In eerdere DES Flitsen hebben jullie kunnen lezen over de veranderingen bij het DES Centrum. Inmiddels is het bestuur aangevuld met een aantal nieuwe leden. Met de Vroeggeboorteregeling als meest recente wapenfeit, gaan we nu een nieuwe fase in.
Bij die nieuwe fase hoort ook een nieuw beleidsplan dat de leidraad wordt voor de komende jaren. Dat beleidsplan wordt nu uitgewerkt. Daarover later meer.  
Dit is alvast een ruwe schets van wat komen gaat. Fris en sterk vooruit!

Belangen behartigen
Onze missie blijft hetzelfde:
Het DES Centrum behartigt de belangen van alle DES-betrokkenen.

Dat doen we op deze manier:

1. Informatievoorziening en kennisbewaking;
2. Via samenwerkingen willen we wetenschappelijk onderzoek stimuleren;
3. We zorgen dat DES op de maatschappelijke agenda blijft;
4. We willen in gesprek zijn met onze achterban, zodat we weten wat er leeft.

Aandacht voor de gevolgen van DES, ook voor de volgende generaties, blijft nodig. Kennisoverdracht en voortgezet wetenschappelijk onderzoek zijn daarbij belangrijke pijlers. Ook in de komende jaren kunnen jullie op ons rekenen.

Het bestuur: Sylvia de Kuijer (voorzitter), Cora Honing (secretaris), Kirsten Rauwerda (penningmeester), Janneke Verloop (algemeen bestuurslid), Irene Goes (algemeen bestuurslid); en Hanneke Nusselder (beleidsmedewerker).