Nieuws

31
aug
2015

Voortgang Prematurenregeling

Voortgang Prematurenregeling

De Prematurenregeling ging op 16 maart flitsend van start. Op die dag publiceerde dagblad Trouw namelijk, geheel onverwacht, een artikel over de ophanden zijnde regeling op haar voorpagina. Dit overviel de betrokken instanties (DES Fonds, DES Centrum, Helpdesk, FBPN) enorm, omdat het de bedoeling was om op 16 maart een persbericht uit te sturen en de regeling op 17 maart open te stellen. 

Na de publicatie van het artikel in Trouw hingen er direct vanaf zeven uur 's morgens diverse radioprogramma's en andere media aan de telefoon. De woordvoerder van het DES Centrum, bestuurslid Cora Honing, had 17 maart vrij gehouden voor het geven van interviews en reacties, en zag zich nu genoodzaakt om vanuit de trein onderweg naar Parijs de verschillende journalisten te woord te staan. Dit heeft zij geweldig gedaan!
Op het kantoor van het DES Centrum en ook bij de FBPN (die als achterwacht fungeerde) stond de telefoon wekenlang roodgloeiend en kwamen er veel mails met verzoeken om informatie binnen. 

Ook de Helpdesk begon direct met haar werk. Corine Wielenga, één van de helpdeskmedewerkers, vertelt: "De eerste paar weken kregen we een groot aantal telefoontjes en mails. Er belden veel vrouwen die nooit zeker hebben geweten of ze DES-dochter zijn. Nu ze lazen over vroeggeboortes en ze zelf ook een kind hadden dat te vroeg was geboren, kwamen die vragen opnieuw boven. Anderen wilden hun verhaal nog eens kwijt. En ook de groep voor wie de regeling bedoeld is heeft natuurlijk gereageerd. Deze mensen hebben toelichting gekregen op de regeling en zijn, zo vermoed ik, aan de slag om al het materiaal te gaan verzamelen."

Het DES Fonds heeft laten weten dat zij tot op heden 90 aanvragen heeft gehad. Hiervan zijn er 13 afgewezen, 4 zijn er toegekend, en de overige dossiers zijn nog in behandeling. 

De Prematurenregeling stelt te vroeg geboren kinderen van DES-dochters in staat een schadevergoeding bij het DES Fonds aan te vragen als zij specifieke schadelijke gevolgen ondervinden van hun vroeggeboorte. Welke gevolgen hieronder vallen kun je lezen in het dossier over de Prematurenregeling.