Nieuws

5
nov
2015

Vroeggeboorteregeling: wacht niet te lang.

Vroeggeboorteregeling: wacht niet te lang.

In maart 2015 is de DES Vroeggeboorteregeling van kracht geworden. Te vroeg geboren kinderen van DES-dochters kunnen een uitkering aanvragen, wanneer zij blijvende schade ondervinden als gevolg van hun vroeggeboorte.

Het kan gaan om verschillende soorten vroeggeboorteschade. Doordat die vaak in combinatie met elkaar voorkomen, is de aanvraagprocedure meestal geen kleinigheid. Om die reden heeft een aantal mensen de aanvraag nog even ‘geparkeerd’, en dat is alleszins begrijpelijk. Wacht echter niet te lang, want er is een maximumtermijn aan de regeling verbonden:

 

Leeftijd aanvrager op 16 maart 2015

    Uiterste datum aanvraag

18+

  • 16 maart 2017

8 – 18 jaar

  • Voorlopige uitkering: voor 18e verjaardag
  • Definitieve uitkering: voor 20e verjaardag

< 8 jaar

  • Aanmelden bij DES Fonds is niet verplicht, maar wel aangeraden: voor 8e verjaardag
  • Voorlopige uitkering: voor 18e verjaardag
  • Definitieve uitkering: voor 20e verjaardag

Geboren na 16 maart 2015

  • Aanmelden bij DES Fonds is niet verplicht, maar wel aangeraden: voor 8e verjaardag
  • Voorlopige uitkering: voor 18e verjaardag
  • Definitieve uitkering: voor 20e verjaardag

 

Op de site www.desfondsvroeggeboorte.nl vind je alle informatie die je nodig hebt om een aanvraag te starten. Ondersteuning nodig, of iemand waarmee je kunt overleggen? Neem dan contact op met de Helpdesk van het DES Centrum.

Niet elke vroeggeboorte telt
Het is niet altijd mogelijk om van tevoren goed in te schatten of je recht hebt op een uitkering. Maar het is wel de moeite waard om alle info op de site van Desfondsvroeggeboorte goed te lezen. Zonde immers om een hoop tijd en (emotionele) energie in een aanvraag te steken als jij of je kinderen niet in aanmerking kunnen komen voor een uitkering.
Zo begrijpen wij van het DES Fonds dat er meerdere aanvragen afgewezen zijn omdat er weliswaar sprake was van een vroeggeboorte, maar niet van een spontane vroeggeboorte. Als de vroeggeboorte een duidelijke oorzaak heeft die geen verband houdt met DES, dan komt het te vroeg geboren kind niet in aanmerking voor een uitkering uit het DES Fonds.

Vroeggeboorten die eerder aanleiding zijn geweest om de moeder (de DES-dochter dus) een uitkering in categorie 3f toe te kennen, vallen normaal gesproken wél binnen de regeling voor prematuur geboren DES-kleinkinderen. De enige uitzondering daarop zou een onterecht gegeven uitkering zijn. De regel luidt: als het DES Fonds in het verleden coulant is geweest, geldt die coulance nu nog. Als het Fonds echter een fout heeft gemaakt, kan het kind van de betreffende DES-dochter daaraan geen recht ontlenen voor een uitkering uit de Vroeggeboorteregeling.