Nieuws

9
nov
2015

Schadevergoeding en belastingen

Schadevergoeding en belastingen

Als je een uitkering uit het DES Fonds ontvangt, zal de Belastingdienst geen inkomstenbelasting heffen over dat bedrag. Wél telt het bedrag mee als vermogen. Je moet er dus, (afhankelijk van de hoogte van de uitkering en je overige vermogen), wel vermogensbelasting over betalen in box 3.

Zorgtoeslag
Of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag, hangt af van je verzamelinkomen voor de belastingheffing. Aangezien een uitkering uit het DES Fonds niet meetelt voor dat verzamelinkomen, heeft hij ook geen invloed op je recht op zorgtoeslag.

Huurtoeslag
Voor huurtoeslag is een aparte regeling gemaakt voor DES Fonds-uitkeringen. Het recht op huurtoeslag hangt namelijk niet alleen af van het verzamelinkomen. Er wordt ook gekeken of je vermogensbelasting betaalt in box 3. Wie door een uitkering van het DES Fonds nét over de grens gaat waarmee hij belastingplichtig wordt in box 3, zou dan het recht op huurtoeslag verliezen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom is in 2007, toen het DES Fonds van start ging, een wijziging aangebracht op de Uitvoeringsregeling Awir en de Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen. Daarmee wordt voorkomen dat je je recht op huurtoeslag zou verliezen door de uitkering uit het DES Fonds. Je betaalt dus eventueel wel belasting over je toegenomen vermogen, maar het wordt niet meegeteld bij de bepaling op je recht op huurtoeslag. Je kunt jouw belastinginspecteur daar zonodig op wijzen met verwijzing naar de aangepaste uitvoeringsregeling.