Nieuws

12
nov
2015

In Memoriam Job de Ruiter

In Memoriam Job de Ruiter

Op 4 oktober 2015 overleed Professor dr. mr. Job de Ruiter. Het DES Centrum bewaart goede herinneringen aan de samenwerking met Job. 

Hij was met zijn indrukwekkende combinatie van compassie, dossierkennis van de DES-problematiek, en juridische vakkennis en ervaring, van enorme waarde bij de afwikkeling van het medicijndrama rond DES. Dankzij hem kon wetgeving tot stand komen die een schaderegeling mogelijk maakte voor DES-betrokkenen. De regeling heeft duizenden gedupeerden de erkenning gegeven waarop zij al jaren wachtten. Dat het uiteindelijk een schaderegeling werd die door alle betrokken partijen werd gedragen, zowel DES-producenten als gedupeerden, is een politiek-maatschappelijke topprestatie, waarin Job een voortrekkersrol heeft vervuld.

Het DES Centrum is en blijft Job dankbaar en wenst zijn familie sterkte bij de verwerking van dit verlies.