Nieuws

13
jun
2016

Vroeggeboorteregeling: laat je niet afschrikken en meld je aan!

Vroeggeboorteregeling: laat je niet afschrikken en meld je aan!

De schaderegeling voor te vroeg geboren kinderen van DES-dochters is nu vijftien maanden van kracht. Tot nu toe ontving het DES Fonds 98 aanvragen.

Dit aantal van 98 is minder dan verwacht. Het DES Fonds heeft ramingen gemaakt op basis van het aantal vroeggeboortes dat door DES-dochters werd gemeld bij hun aanvraag voor de eerste schaderegeling. Nu het aantal aanmeldingen achterblijft, vermoeden zowel het DES Fonds als het DES Centrum dat er rechthebbenden zijn die hun aanvraag (nog) niet hebben ingediend.

De Vroeggeboorteregeling loopt toch nog tot 17 maart 2017?

Dat klopt. Maar de tijd gaat snel. En er is best een lange adem nodig in dit traject. Dat komt doordat er gekeken wordt naar de mate waarin mensen door hun beperking niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. En daar zijn vaak meerdere verklaringen voor nodig van artsen en andere deskundigen. Daar staat wel tegenover dat dat verlies aan arbeidsvermogen gedeeltelijk gecompenseerd wordt door de schadevergoeding.
Laat je dus niet afschrikken doordat het misschien ingewikkeld lijkt. Als je recht hebt op de uitkering, dan zou het heel jammer zijn als je de stap niet zet!

Lees hier meer over de Vroeggeboorteregeling op onze website.

Er is ook een speciale website over de regeling: www.desfondsvroeggeboorte.nl