Nieuws

20
nov
2016

Vragenlijst online

Vragenlijst online

Het project VEEL2do is een project waarmee 7 patiëntenorganisaties, waaronder het DES Centrum, de kwaliteit van zorg voor hun achterban willen verbeteren. 

Het DES Centrum hoopt met dit project meer inzicht te krijgen in de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor m.n. DES dochters. Kunnen zij nog terecht bij DES-gynaecologen en zijn artsen voldoende op de hoogte van bijvoorbeeld het Screeningsprotocol? 

Verder vinden we het ook belangrijk te weten wat jullie van het DES Centrum vinden, en of er nog onderwerpen zijn waar jullie meer informatie over zouden willen hebben. 

In de afgelopen maanden hebben we samen met buro MediQuest een vragenlijst ontwikkeld die nu online is. Het invullen ervan kost 5 minuten. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Als het goed is heb je hierover een mail ontvangen. Maar is dat niet het geval en wil je toch de vragenlijst invullen? Ga dan naar 

www.mediquest.nl/desraadpleging.

Jouw mening is voor ons zeer waardevol!