Nieuws

20
mei
2017

2016 in vogelvlucht

2016 in vogelvlucht

In 2016 werd een begin gemaakt met de uitvoering van het beleidsplan 2016-2019. Het project VEEL2do is daarvan een belangrijk onderdeel. Dit project, dat ook in 2016 startte, staat in het teken van verbetering van zorg voor DES-betrokkenen. Een grote achterbanraadpleging was het eerste onderdeel. 

Daarnaast werkte het DES Centrum in 2016 aan o.a. de beantwoording van 93 mails en 84 telefoontjes van DES-betrokkenen. We stonden op het Gynaecongres en hadden contacten met artsen en wetenschappers.

Voor een volledig overzicht van 2016 kun je kijken in het jaarverslag op onze site.