Nieuws

7
jun
2018

Enquête huisartsen: eerste resultaten

Enquête huisartsen: eerste resultaten

In april vroegen wij jullie een paar vragen te beantwoorden over jullie huisarts en DES.
Vragen zoals: ‘Laat je weleens een uitstrijkje bij de huisarts maken?’ en ‘Is je huisarts op de hoogte van het Screeningsprotocol voor DES-dochters?’ kwamen hierin aan bod.

De vragenlijst is inmiddels gesloten en wij zijn bezig om de resultaten op een rij te zetten. Een aantal punten kunnen wij er nu al uitlichten.

De vragenlijst is door 733 mensen volledig ingevuld.
Van die 733 waren er 683 DES-dochter. 450 van hen heeft nog nooit een uitstrijkje bij de huisarts laten maken. Als belangrijkste reden hiervan werd aangegeven dat de betreffende DES-dochter hiervoor liever naar de gynaecoloog gaat omdat zij dit van oudsher zo gewend is of om medische redenen.

Zorgen om DES?
40% van de respondenten geeft aan hun zorgen over DES met de huisarts (of doktersassistent) te bespreken. Het grootste deel van deze DES-betrokkenen voelt zich daarbij serieus genomen door de huisarts.

Meer resultaten
Wanneer wij alle resultaten van de enquête hebben, laten wij dit jullie uiteraard weten.

De enquête was een onderzoek in het kader van ons project VEEL2do, waarover wij jullie in de afgelopen jaren meerdere malen hebben geïnformeerd. 

Voor nu willen wij allen die de moeite hebben genomen de vragen te beantwoorden hartelijk bedanken!