Nieuws

18
okt
2018

DES Fonds en privacywet

DES Fonds en privacywet

De nieuwe privacywet AVG ziet toe op strenge bewaking van (medische) gegevens. Ook het DES Fonds moet passende maatregelen nemen om aan de wet te voldoen. 

Alle aanvragers van een uitkering bij het DES Fonds hebben daarom een bericht van het Fonds ontvangen waarin hen wordt gevraagd naar hun wensen m.b.t. hun dossier. De DES-betrokkene kan ervoor kiezen om het volledige dossier bij het DES Fonds te laten liggen, bijvoorbeeld met het oog op mogelijke toekomstige kwesties. Het dossier mag alleen gelezen worden door de medewerker of de deskundige die daarvoor bevoegd is.

De andere mogelijkheid is om het dossier terug te laten sturen, zodat je het zelf bewaart. Tenslotte kun je aangeven dat je het dossier wilt laten vernietigen. In dat geval moet je er wel rekening mee houden dat, mocht er ooit een nieuwe schadevergoeding komen, je opnieuw een dossier moet laten aanleggen.

Je kunt je keuze laten weten via het formulier dat bij de mail van het DES Fonds is gevoegd.