Nieuws

1
sep
2003

Belangrijke stap in de juridische procedure; Wetsvoorstel afwikkeling massaschades klaar

Vergoeding van schade die voor veel mensen is ontstaan door calamiteiten en rampen met een of enkele veroorzakers kan binnenkort eenvoudiger worden afgewikkeld. Dat blijkt uit het wetsvoorstel collectieve afwikkeling van massaschade waar de ministerraad op voorstel van minister Donner van Justitie mee heeft ingestemd. Daarin staat dat een overeenkomst, die de afwikkeling van de schade regelt, door de rechter verbindend kan worden verklaard.

Met de verbindendverklaring geeft de rechter te kennen dat de overeenkomst zijn goedkeuring heeft en dus zal gelden voor alle mensen die bij het Fonds aankloppen. Zo'n overeenkomst moet worden gesloten met een organisatie die opkomt voor de belangen van de slachtoffers.
In de overeenkomst wordt geregeld wie er in aanmerking komt voor een schadevergoeding, welke schadecategorieën er zijn en hoe hoog de vergoeding per categorie is.

DES-zaak als voorbeeld
De oprichting van een Fonds voor DES-betrokkenen is voor het Ministerie van Justitie de directe aanleiding geweest om het wetsvoorstel te maken. De bedrijven en verzekeraars die gezamenlijk ongeveer 34 miljoen euro in het Fonds hebben gestort, hebben uitdrukkelijk om zo n regeling gevraagd.

DES-Nieuws nr. 67, september 2003