Nieuws

15
okt
2020

Schadevergoeding bij definitieve kinderloosheid

Schadevergoeding bij definitieve kinderloosheid

Een paar keer in de afgelopen maanden kwam er op de Infolijn een vraag binnen over de schaderegeling bij het DES Fonds in het geval van definitieve kinderloosheid. Hoe zit dit ook alweer? 

In de regeling voor DES-dochters is bepaald dat er (bescheiden) uitkeringen zijn voor vruchtbaarheidsproblemen en zwangerschapscomplicaties. Die uitkeringen zijn er in twee categorieën. Een uitkering in categorie 3 (a t/m g) is de basis. Wanneer een DES-dochter blijvend kinderloos is, wordt dat ‘opgeplust’ naar categorie 4.

Wie direct bij de eerste aanvraag definitief kinderloos is, krijgt ook meteen een uitkering in categorie 4. Vrouwen die wel vruchtbaarheidsproblemen ondervinden, maar (al is het in theorie) nog wel kinderen kunnen krijgen, ontvangen eerst een uitkering in categorie 3. Wordt de kinderloosheid definitief, dan kun je een aanvulling aanvragen: van 3 naar 4.

Definitieve kinderloosheid in de definitie van het DES Fonds is:

• op de leeftijd van 45 jaar nog (biologisch) kinderloos zijn; of

• door DES-gerelateerde medische omstandigheden feitelijk niet meer in staat zijn om zwanger te worden of een zwangerschap uit te dragen (aan te tonen met medisch dossier).

Vrouwen die biologisch kinderloos zijn gebleven, maar een of meer kinderen hebben geadopteerd, gelden voor het DES Fonds als kinderloos. Dat geldt ook voor DES-dochters die stiefmoeder zijn.

Heb je in het verleden een uitkering ontvangen in categorie 3, en ben je inmiddels 45 jaar geworden: vraag dan snel de aanvulling aan. Dat geldt ook als jouw kinderloosheid door een andere oorzaak definitief is geworden.