Nieuws

1
jun
2005

Eerste Kamer maakt de weg vrij voor DES Fonds

Op 21 juni gaf de Eerste Kamer groen licht voor de Wet Collectieve Afwikkeling massaschade. De wet is er mede op verzoek van partijen in de DES-zaak gekomen. Door deze wet kan een zodanige overeenkomst over het DES Fonds worden gesloten, dat deze verbindend is voor alle DES-betrokkenen. Farmaceutische bedrijven en hun verzekeraars, en het DES Centrum zullen naar verwachting in het najaar een dergelijke overeenkomst aanbieden aan de rechter om hem te laten toetsen aan de Wet.

De Wet Collectieve Afwikkeling massaschade maakt het mogelijk om een overeenkomst te sluiten tussen een groep van slachtoffers en de schadeveroorzakers om massaschades (schade aan een grote groep) te vergoeden. Belangrijk aspect daarbij is dat deze overeenkomst algemeen verbindend kan worden verklaard voor alle slachtoffers.
De DES-zaak was aanleiding tot formulering van deze wet, maar de DES-betrokken zijn niet de enigen die gebruik zullen kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheid. Ook slachtoffers van Volendam, of benadeelden in de DEXIA-affaire kunnen nu een regeling treffen.

Naar verwachting is de overeenkomst voor het DES Fonds aan het einde van de zomer afgerond en kan deze in het najaar worden aangeboden aan de rechter. De rechter wordt dan gevraagd de overeenkomst te toetsen aan de bedoeling van de nieuwe wet: is de regeling redelijk, zit deze goed in elkaar en is rekening gehouden met alle belangen.
Als de rechter de overeenkomst goedkeurt, is deze algemeen verbindend geworden. Dat wil zeggen geldig voor alle DES-betrokkenen met aan DES gerelateerde aandoeningen.
Na de goedkeuring wil het DES Fonds weten of de DES-betrokkenen zich conformeren aan de regeling. Dit is de zogenaamde opt-out periode. Als alle DES-betrokkenen mee doen aan de regeling, is deze definitief en kan het DES Fonds van start gaan.
De verwachting is dat het DES Fonds in de loop van 2006 aanvragen voor een uitkering kan gaan verwerken.

Het DES Centrum was bij de bespreking in de Eerste Kamer aanwezig. Tot onze opluchting kwam na ruim twee uur debatteren met de minister het verlossende ‘goedgekeurd’. Door de goedkeuring is een belangrijke stap gezet op weg naar uitkeringen uit het DES Fonds. Het DES Centrum is hier heel blij mee namens alle DES-betrokkenen in Nederland.
Helaas werd in diverse nieuwsberichten de suggestie gewekt dat de regeling van het DES Fonds nu al zodanig rond is, dat DES-betrokkenen een uitkering kunnen krijgen. Het DES Centrum zal via zijn telefonische informatielijn aan betrokkenen uitleggen dat er nog diverse andere, belangrijke stappen gemaakt moeten worden voordat het zover is.
DES Infolijn: 030 2518339
DES zakelijk: 030 2518160
info@descentrum.nl

DES Centrum, 22 juni 2005