Nieuws

21
jun
2021

Vul jij ook onze enquête in?

Vul jij ook onze enquête in?

Opnieuw heeft het DES Centrum een vragenlijst ontwikkeld voor DES betrokkenen. Met de antwoorden hopen we onze activiteiten nog beter te laten aansluiten op de behoefte van onze achterban. Daarom hopen we zoveel mogelijk ingevulde vragenlijsten te ontvangen. 

Het is alweer vijf jaar geleden dat het DES Centrum een algemene achterbanraadpleging hield. Daarna hebben we in 2018 een enquête gehouden over de ervaringen van DES betrokkenen in de huisartsenpraktijk. Net als bij deze enquêtes worden we ook nu ondersteund door bureau MediQuest. 

We hopen dat jij wilt meedoen en onze enquête wilt invullen! Meedoen duurt ongeveer 15 minuten. De enquête is ook uitdrukkelijk bedoeld voor jouw omgeving. Dus vraag vooral je partner of dochter/zoon ook de vragenlijst in te vullen. De vragen staan nog open tot 9 juli.
Je vindt de vragen hier: https://questionnaire.mediquest.cloud/des-centrum/vragenlijst-2021
Aan het eind van de zomer zullen we je informeren over de resultaten van de enquête.

Alvast enorm bedankt voor je medewerking en je input!