Nieuws

8
nov
2005

Overeenkomst DES Fonds getekend; rechter toetst uitkeringsregeling DES

Farmaceutische bedrijven, hun verzekeraars, het DES Fonds en het DES Centrum dienen deze week een uitkeringsregeling voor DES-betrokkenen in bij het Gerechtshof Amsterdam. De vraag aan het gerechtshof is om de regeling algemeen verbindend te verklaren, dat wil zeggen van toepassing op alle DES-betrokkenen met bepaalde aandoeningen. De rechter moet de regeling daarvoor toetsen aan de Wet collectieve afwikkeling massaschade.
 
De belangrijkste vragen zijn: is de regeling redelijk, zit de regeling goed in elkaar en zijn alle belangen gewaarborgd. In de wet is opgenomen dat iemand die het niet eens is met de regeling daartegen verweer kan voeren met behulp van een advocaat. Wie van deze regeling wil profiteren hoeft op dit moment niets te doen. Het is niet bekend wanneer de rechter uitspraak zal doen. Naar verwachting is de regeling van kracht in de tweede helft van 2006.

De regeling is bedoeld als tegemoetkoming aan mensen die nadelige gevolgen hebben ondervonden van het gebruik van DES-preparaten tijdens zwangerschap. Dat gebruik moet hebben plaatsgevonden in Nederland en vóór 1977. De moeders die het preparaat slikten hebben meer kans op borstkanker. Bij DES-dochters kan er sprake zijn van bepaalde afwijkingen of aandoeningen aan de geslachtsorganen, zwangerschap- en vruchtbaarheidsproblemen en of specifieke vormen van kanker aan de inwendige geslachtsorganen. Bij DES-zonen betreft het afwijkingen aan het geslachtsorgaan.

De collectieve regeling is gemaakt om DES-betrokkenen zekerheid te geven over een uitkering. Daardoor kan worden voorkomen dat zij een jarenlange, kostbare en emotioneel zware juridische procedure moeten voeren, waarvan de uitkomst onzeker is. DES-betrokkenen moeten wel kunnen bewijzen dat zij blootgesteld zijn geweest aan DES en dat ze een aandoening hebben die door DES is veroorzaakt.

Met een positieve uitspraak van de rechter is de uitkeringsregeling nog niet definitief.
In dezelfde wet is opgenomen dat DES-betrokkenen na de uitspraak gebruik kunnen maken van de opt out mogelijkheid. De rechter zal aangeven binnen welke termijn dat moet gebeuren. Wie voor opt out kiest onttrekt zich aan de verbindendverklaring en kan dan ook geen uitkering uit het DES Fonds aanvragen. Het alternatief is een eigen juridische procedure.

DES Centrum
Farmaceutische bedrijven en hun verzekeraars hebben voor het DES Fonds een bedrag van 38 miljoen euro beschikbaar gesteld. Naar verwachting is de regeling op zijn vroegst in de tweede helft van 2006 van kracht. DES-betrokkenen kunnen zich aansluiten bij het DES Centrum in Utrecht, dat de belangen van slachtoffers behartigt en de regeling steunt. Zij blijven dan automatisch op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rond het DES Fonds.

Persbericht DES Fonds. Den Haag, 8 november 2005