Nieuws

17
dec
2021

Wat vindt de DES-achterban?

Wat vindt de DES-achterban?

Dit voorjaar hielden we een achterbanraadpleging onder onze donateurs en volgers op Facebook. 629 mensen hebben de enquête ingevuld. Wat waren de meest opvallende zaken?

Wie
92% van de respondenten is DES-dochter. 13 mannen hebben de enquête ingevuld. 6 familieleden van DES-betrokkenen en 9 DES kleinkinderen. 

Media
40% van de DES-betrokkenen weet al sinds de puberteit van hun DES-geschiedenis. 
52% van de ondervraagden vindt dat er onvoldoende aandacht is voor DES in de media. 80% van de kleinkinderen vindt dat er niet voldoende aandacht is voor DES op social media. 

Zorgen
Meer dan de helft van de respondenten heeft soms klachten waarbij ze zich afvragen of dit door DES komt. 28% denkt dit regelmatig. 
De gevolgen waar DES-betrokkenen zich het meeste zorgen over maken zijn kanker, gezondheidsklachten van de kleinkinderen en angst voor nieuwe gevolgen van DES.

Vaccinatie
Dit jaar zijn we regelmatig gebeld door DES-betrokkenen met vragen over de coronavaccinatie. We waren daarom benieuwd hoe dit leeft onder onze achterban. Uit de enquête blijkt dat 45% hier aarzelend tegenover staat, maar ook moeite heeft met medicatie in het algemeen. 18% wantrouwt dit meestal. 23% denkt er niet over na. 

"Ik draag mijn DES-verleden mijn hele leven met me mee"
80% van de DES-dochters is het met deze stelling eens. 44% van de kleinkinderen ook. 

Informatie
93% van de respondenten geeft aan voldoende informatie te hebben over DES. Van de 9 kleinkinderen gaf meer dan de helft aan dat ze te weinig informatie hebben over specifieke gevolgen voor hen.
68% van de mensen gaf aan op de website van het DES Centrum meestal de informatie te vinden die zij zoekt. 
Door de ondervraagden zijn verschillende onderwerpen genoemd waar zij meer informatie over zouden willen hebben. O.a. over de overgang, gevolgen voor DES-zonen en gevolgen voor de derde generatie. 

Vervolg
Jullie hebben ons met deze antwoorden heel waardevolle informatie gegeven. In de komende tijd gaan we aan de slag met alle suggesties en input. Binnenkort zal de volledige rapportage op onze website te vinden zijn. En in de volgende Flits plaatsen we ook een kort overzicht in plaatjes door middel van een infographic.

Heel veel dank aan iedereen die onze enquête heeft ingevuld. Je hebt ons er enorm mee geholpen!