Nieuws

18
aug
2011

CG-Raad zoekt verhalen voor protestactie

CG-Raad zoekt verhalen voor protestactie

De Chronisch zieken en Gehandicapten raad Nederland (CG-Raad) maakt zich zorgen over het kabinetsbeleid en de gevolgen die dit beleid heeft, op alle levensterreinen, voor mensen met een beperking. “Dit kan zo niet langer, en dat zullen we laten weten ook”, aldus Ad Poppelaars, voormalig directeur CG-Raad.

De CG-Raad, de vakbeweging en andere organisaties houden op 19 september een actiedag/ protestmanifestatie tegen de kabinetsplannen in Den Haag. Om de acties op die dag tot een succes te maken, hebben ze de steun nodig van de mensen om wie het gaat. Daarom zijn ze op zoek naar de verhalen van chronisch zieken en/of gehandicapten die door meerdere maatregelen worden getroffen. Hun verhalen over de impact van het beleid op hun leven kan de CG-Raad inzetten voor de actiewebsite, de media en de actiedag zelf.
Vertel je verhaal en help mee het kabinetsbeleid te beïnvloeden en de schade ervan te beperken!

DES Centrum
Dit kabinetsbeleid gaat ook de DES-betrokkenen aan en daarom ondersteunen wij deze actie van de CG-Raad. Onder andere DES-dochters die kanker hebben gekregen, maar ook DES-dochters met een te vroeg geboren kind dat daar gevolgen van heeft, zullen in meer of mindere mate de gevolgen van het beleid gaan voelen. Voorbeelden van de gevolgen van het beleid zijn de (hogere) bijdragen voor AWBZ-zorg, de verschraling van het basispakket, maar bijvoorbeeld ook het verdwijnen van het rugzakje voor zorgleerlingen. Maatregelen die ook wij niet ongemerkt willen laten gebeuren.

Ga voor meer informatie naar de website van de CG-Raad.