Nieuws

19
mrt
2024

Massaschade onderzoekster Karlijn van Doorn gepromoveerd

Massaschade onderzoekster Karlijn van Doorn gepromoveerd

Door de jaren heen zijn er verschillende berichten in de DES-Flits verschenen rondom het onderzoek naar Massaschade afwikkeling door Karlijn van Doorn. Op 2 februari 2024 is Karlijn van Doorn op dit onderwerp gepromoveerd aan Tilburg University.

Haar proefschrift kreeg de naam: De mensen achter de grote getallen – Een empirisch-juridisch onderzoek naar de belangen van benadeelden in situaties van massaschade. Het onderzoek van Karlijn werd gehouden onder drie grote groepen slachtoffers, die door een massaschadeclaim werden gecompenseerd. Van dit onderzoek maakte ook het DES Centrum en verschillende DES-dochters onderdeel uit.

Bevindingen
Ondanks dat er vaak wordt ingezet op financiële compensatie bij een massaschadeclaim, blijken er bij de geïnterviewden vaak ook veel immateriële motieven te spelen. Een geldbedrag heeft eerder een symbolische waarde voor hen. Het krijgen van erkenning en het ter verantwoording roepen van de veroorzaker van de schadeveroorzaker wegen over het algemeen zwaarder.

Kennis van het bestaan van medeslachtoffers blijkt opluchting en troost te bieden. Daarnaast vinden slachtoffers het belangrijk om zich gehoord te voelen en willen ze geïnformeerd worden over het afwikkelingstraject. Er is begrip voor een verdeelsleutel bij de schadeafwikkeling, al zou deze verdeelsleutel wel moeten aansluiten bij hoe zij de schade hebben ervaren.

Karlijn, namens het hele bestuur van het DES Centrum willen we je nogmaals van harte feliciteren met je promotie.

Persbericht promotie Karlijn van Doorn