Nieuws

10
jan
2013

Innovatie door participatie

Innovatie door participatie

In december 2012 is er aan het project: "innovatie door participatie" subsidie toegekend! Dit is een samenwerkingsproject onder leiding van de vereniging samenwerkende ouder en patiëntenorganisaties (VSOP) waar het DES Centrum samen met 28 patiëntenorganisaties aan deelneemt.

Het project is eigenlijk een paraplu voor verschillende deelprojecten. Het deel waaraan het DES Centrum meewerkt, betreft het verzamelen en vastleggen van de ervaringskennis van onze achterban.
Door de jaren heen hebben wij aardig wat kennis en informatie gekregen over de gezondheidssituatie van DES-betrokkenen en het soort vragen en wensen dat er onder de achterban leeft. Deze informatie en kennis willen we in de toekomst gestructureerd verzamelen en opslaan. De eerste stap is om in de kader van dit project een instrument te ontwerpen waarmee dat kan. De volgende stap is het voor DES-betrokkenen makkelijker maken om informatie over hun gezondheid en ervaringen aan te leveren.

De aftrap van het project vindt plaats op 24 januari 2013. We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen.