Nieuws

27
mrt
2013

Symposium: DES Effects - what more to expect?

Symposium: DES Effects - what more to expect?

Woensdag 20 maart jl. kwam een geïnteresseerde en betrokken groep (internationale) wetenschappers en artsen samen in "De Veranda" in Amsterdam. Een dag om samen van gedachten te wisselen over het werkingsmechanisme van het DES Hormoon en om een agenda te bepalen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeksresultaten DES-net Project
Er was ruimte voor Janneke Verloop om voorafgaand aan haar promotie, die middag, iets te vertellen over haar onderzoeksresultaten. Het zal velen van jullie niet ontgaan zijn dat haar belangrijkste bevinding veel media aandacht heeft gekregen. Het risico op clearcelladenocarcinoom van de vagina en/of cervix blijft verhoogd, ook op latere leeftijd. Gelukkig is de absolute kans om deze vorm van kanker te krijgen nog steeds heel klein. Slechts 1 op de 1000 DES-dochters krijgt hiermee te maken. Het bevestigt echter wel dat het blijven maken van uitstrijkjes voor DES-dochters belangrijk is. Daarnaast blijkt uit de onderzoeksresultaten van Janneke dat Nederlandse DES-dochters geen verhoogd risico hebben op het krijgen van borstkanker. DES-dochters kunnen dan ook gewoon deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Ze hoeven vanwege DES niet vaker of eerder op borstkanker gescreend te worden. Bij problemen, klachten of risico factoren adviseren wij DES-dochters om contact op te nemen met hun arts.

Werkingsmechanisme
Daarnaast kwamen er een aantal wetenschappers aan het woord die vanuit hun vakgebied iets meer vertelden over hun visie op de werking van het DES Hormoon en mogelijke gevolgen. In komende DES Nieuws zullen we uitgebreid verslag doen van het symposium, daarna volgt er ook meer informatie op de website. Donateurs van het DES Centrum ontvangen DES Nieuws. Ook DES Nieuws ontvangen? Lees hier verder.