Nieuws

31
okt
2013

Wie zijn de vrijwilligers van het DES Centrum? Marit Poulissen

Wie zijn de vrijwilligers van het DES Centrum? Marit Poulissen

Maria Zwart gaf het al aan in haar interview: het DES Centrum vangt werkzaamheden op met vrijwilligers en mensen uit het netwerk. Want het DES Centrum wil de projecten waarin het participeert goed voortzetten en afronden. Maar wie zijn dan die vrijwilligers? En wat drijft hen om zich als vrijwilliger in te zetten voor het DES Centrum?

Eén van hen is Marit Poulissen. Zij is informatieprofessional en dacht dat het DES Centrum wel iets aan haar kennis over kennis- en informatiemanagement zou kunnen hebben. Sinds augustus 2013 is zij, naast haar werk als oncologieverpleegkundige, actief als vrijwilliger voor het DES Centrum.

 

“Werken aan mijn ervaring”

“Ik vind het geweldig om aan mijn ervaring te werken binnen het DES Centrum en doe het met veel plezier. Én deze ervaring geeft me vertrouwen om een volgende opdracht tegemoet te treden waarin ik advies geef over informatie- en kennismanagement. Het is mijn ambitie om mijn passie voor mijn werk als oncologieverpleegkundige te combineren met een adviesfunctie op het gebied van informatie- en kennismanagement bínnen bedrijfsprocessen in de zorg.”

 

Wat doet Marit?

 “Ik breng de kennis waarover het DES Centrum beschikt in kaart en structureer het zó dat een nieuwe medewerker in 2014, of jaren later, antwoord kan geven op vragen over DES. En zodat het DES Centrum de waakhond kan blijven waar Maria Zwart het in haar interview over heeft. Daarvoor breng ik op dit moment het netwerk van het DES Centrum in kaart en verzamel en structureer ik alle informatie die er bij het DES Centrum is.”

 

De toekomst van het DES Centrum

Marit verwacht dat er in de toekomst bij nieuwe vragen rondom DES weer mensen op zullen staan die actie ondernemen om dingen voor elkaar te krijgen. Marit: “Het mooie is dan dat ze niet bij nul beginnen, maar dat ze dat samen met het DES Centrum kunnen oppakken. Er is in de loop der jaren, sinds de oprichting van het DES Centrum, zóveel kennis verzameld, die moet beschikbaar en toegankelijk blijven. Ook al gaat het DES Centrum er qua organisatie anders uitzien.”

 

“Niet te vermijden”

Marit Poulissen vindt het vanzelfsprekend dat het DES Centrum meegaat in de tijd en inspeelt op veranderingen. Daardoor worden er soms best grote beslissingen genomen, vindt ze. Bijvoorbeeld als het gaat om de gedwongen terugloop van medewerkers. “Dat lijkt me het lastige van de veranderingen die het DES Centrum ondergaat: het nemen van beslissingen waarvan je weet dat het van invloed is op de mensen die er werken. Juist omdat die mensen hier vaak om DES-gerelateerde redenen zitten. Maar het is niet te vermijden. Het DES Centrum gaat en móet mee met de veranderde behoefte aan lotgenotencontact én informatie over DES.”