Nieuws

24
apr
2015

Voucherproject VEEL2do

Voucherproject VEEL2do
Het DES Centrum krijgt van Fonds PGO opnieuw een voucher om aan te sluiten bij een relevant project. Na te hebben rondgekeken op de vouchermarkt en gesprekken met verschillende projectleiders te hebben gevoerd, heeft het bestuur besloten in te stappen bij het project VEEL2do.

Dit project is in 2013 van start gegaan onder de naam VEEL. Dit staat voor Verkenning, Erkenning en Ervaring Leiden…tot betere kwaliteit. 

In de voucherperiode 2013-2015 heeft dit project tot mooie resultaten geleid voor o.a. de Endometriose Stichting, de Apneu Vereniging, de Osteoporose Vereniging en Freya.  
Doel van het project is met de kennis en ervaringsdeskundigheid van de achterban de voorlichting te verbeteren en een sterkere positie van patiënten bij zorgverleners en zorgverzekeraars te bewerkstelligen. 
Door de positieve resultaten is besloten het project te vervolgen in de nieuwe voucherperiode 2016-2018 onder de naam VEEL2do.

Op dit moment wordt het projectplan geschreven, dat vóór 1 juni moet worden ingediend bij Fonds PGO. Penvoerder is de Endometriose Stichting.

Bij dit project zullen jullie gevraagd worden actief mee te doen door het invullen van een vragenlijst. Hierin willen we o.a. inventariseren wat voor DES betrokkenen belangrijk is in hun relatie met zorgverleners. Het duurt nog even voor die vragenlijst op de site komt, het project start immers pas in 2016. Natuurlijk houden we jullie in de tussentijd op de hoogte.