Nieuws

8
jul
2015

Medische meldingen Lareb

Medische meldingen Lareb
Zoals we in een eerder nieuwsbericht aangaven, kunnen gezondheidsklachten van DES-moeders en DES-dochters en - zonen sinds januari 2015 worden gemeld bij Bijwerkingeninstituut Lareb. 

Van enkele DES-betrokkenen hoorden we dat het formulier dat bij Lareb moet worden ingevuld niet overal even duidelijk is. Dit komt doordat de meldingen bij Lareb altijd gaan over eigen medicijngebruik. Bij DES-dochters en DES-zonen ligt dit anders: niet zij hebben het middel gebruikt, maar hun moeder. 

Ook vonden enkele DES-dochters die vruchtbaarheidsproblemen en ongewenste kinderloosheid wilden melden het lastig om een jaartal aan te geven waarop de problemen begonnen: is dit het moment dat je kinderwens begint? Of het moment dat je naar een arts gaat? Of misschien het moment waarop je zeker weet dat je kinderloos zult blijven?  

Het is niet mogelijk om het formulier door Lareb te laten aanpassen, omdat zij eenzelfde soort melding moeten krijgen voor alle geneesmiddelen. Alleen dan kunnen vergelijkende conclusies worden getrokken. Daarom hebben wij op onze website, onder het kopje 'Meld gezondheidsklachten' een uitleg gegeven waarmee het hopelijk wat makkelijker wordt om de melding te doen. 

We willen de mensen die ons feedback hebben gegeven over het formulier hartelijk bedanken! Aarzel niet om het ons te laten weten als er toch nog onduidelijkheden zijn. 

Het melden van gezondheidsklachten blijft belangrijk voor het DES Centrum. Op deze manier kunnen wij een beeld houden van wat er speelt bij DES-betrokkenen.