Nieuws

8
jul
2015

Project DES Centrum-Olijf afgerond

Project DES Centrum-Olijf afgerond

In 2011 startten het DES Centrum en Olijf het project "Inventarisatie gynaecologische kankerzorg" in samenwerking met Het Ondersteuningsburo.

Voor het DES Centrum betrof het met name DES dochters die clear cell adeno carcinoom (CCAC) hebben (gehad). Uit hun ervaringen en uit die van andere vrouwen met een vorm van gynaecologische kanker, bleek dat er vooral op het gebied van 'goede begeleiding', 'lange termijn' en 'gehoord worden' nog zeker verbeteringen konden worden bepleit. 

Allereerst zijn daarom in het kader van dit project kwaliteitscriteria ontwikkeld die in 2012 gebundeld werden in het boekje "Kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van vrouwen met een vorm van gynaecologische kanker". Aan de ontwikkeling van deze criteria werkten een aantal betrokken vrouwen mee alsmede de beroepsgroep. 

Hierna zijn in 2013 en 2014 digitale vragenlijsten ingevuld door zorgverleners in ziekenhuizen om de daadwerkelijke inventarisatie uit te voeren. Bij de opzet van de vragenlijsten zijn de bovengenoemde kwaliteitscriteria gebruikt. 
Naar aanleiding van de eerste inventarisatie in 2013 zijn er gesprekken met zeven ziekenhuizen gevoerd. In deze gesprekken werd gezamenlijk met zowel zorgverleners als ziekenhuismanagement en de onderzoekers gekeken naar wat er in de praktijk mogelijk en nodig is om de gynaecologische kankerzorg in te vullen volgens de kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief. 

Tenslotte werd aan de hand van alle informatie de Wegwijzer voor vrouwen met gynaecologische kanker ontwikkeld. In deze Wegwijzer vinden de betrokken vrouwen tips over zaken die zij in het medische traject tegenkomen. Het doel van de Wegwijzer is dat vrouwen beter in staat zijn hun eigen keuzes te maken.

Meer over het project vind je hier