Nieuws

12
okt
2015

Hulp bij keuze zorgverzekeraar

Hulp bij keuze zorgverzekeraar

Patiëntenfederatie NPCF is haar jaarlijkse campagne gestart rond het kiezen van een zorgverzekering. Startpunt daarvoor is het onderzoek dat de NPCF deed naar de vraag hoe mensen hun zorgverzekering kiezen. 

Uit dit onderzoek blijkt dat één op de vijf mensen moeite heeft dit goed te doen. Of niet weet welke polis voor de basisverzekering hij of zij nu heeft. Van de 10.000 deelnemers denken er 500 een verkeerde polis te hebben gekozen over 2015. Ze krijgen niet de zorg vergoed die ze nodig hebben, moeten veel bijbetalen of kunnen niet terecht bij de zorgverlener van hun keuze. 

Net als de afgelopen jaren wil de NPCF mensen helpen de juiste zorgverzekering te kiezen. Een polis die past bij hun situatie. Dit doet zij onder de slogan: ‘Kies bewust. Een verkeerde zorgpolis kan u duur komen te staan.’

Twee campagnemiddelen helpen daarbij:
- De Checklist Zorgverzekering 2016: Verschillende leden hebben ook dit jaar samen met de NPCF een online checklist gemaakt. Verzekerden vinken op de website aan welke zorg zij nodig denken te hebben en vergelijken hun zorgpolis met een persoonlijke checklist. 
- De Keuzegids Zorgverzekering 2016: Een gids met heldere, actuele, betrouwbare en onafhankelijke informatie over zorgverzekeringen.

De beide keuzemiddelen vind je hier

Daarnaast biedt de onafhankelijke website www.Zorgverzekering2016.nl een overzicht van de wijzigingen op het gebied van zorgverzekeringen. 

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan tot 1 januari 2016.