Nieuws

9
nov
2015

Schadevergoeding bij kinderloosheid DES-dochter

Schadevergoeding bij kinderloosheid DES-dochter

De laatste tijd is er een paar keer naar gevraagd bij het DES Centrum: hoe zit het ook alweer met de uitkering voor DES-dochters bij defintieve kinderloosheid? 

In de regeling voor DES-dochters is bepaald dat er (bescheiden) uitkeringen zijn voor vruchtbaarheidsproblemen en zwangerschapscomplicaties. Die uitkeringen zijn er in twee categorieën. Een uitkering in categorie 3 (a t/m g) is de basis. Wanneer een DES-dochter blijvend kinderloos is, wordt dat ‘opgeplust’ naar categorie 4.

Wie direct bij de eerste aanvraag definitief kinderloos is, krijgt ook meteen een uitkering in categorie 4. Vrouwen die wel vruchtbaarheidsproblemen ondervinden, maar (al is het in theorie) nog wel kinderen kunnen krijgen, ontvangen eerst een uitkering in categorie 3. Wordt de kinderloosheid definitief, dan kun je een aanvulling aanvragen: van 3 naar 4.

Definitieve kinderloosheid in de definitie van het DES Fonds is:
• op de leeftijd van 45 jaar nog (biologisch) kinderloos zijn; of
• door DES-gerelateerde medische omstandigheden feitelijk niet meer in staat zijn om zwanger te worden of een zwangerschap uit te dragen (aan te tonen met medisch dossier).

Vrouwen die biologisch kinderloos zijn gebleven, maar een of meer kinderen hebben geadopteerd, gelden voor het DES Fonds als kinderloos. Dat geldt ook voor DES-dochters die stiefmoeder zijn.

Heb je in het verleden een uitkering ontvangen in categorie 3, en ben je inmiddels 45 jaar geworden: vraag dan snel de aanvulling aan. Dat geldt ook als jouw kinderloosheid door een andere oorzaak definitief is geworden. Het is de bedoeling dat je de aanvraag doet binnen twee jaar nadat je kinderloosheid definitief is geworden.