Nieuws

17
dec
2015

Afronden en doorgaan

Afronden en doorgaan

2015 was het jaar waarin de Vroeggeboorteregeling van start ging. Het DES Centrum is blij met deze mijlpaal, die erkenning geeft aan het leed van DES betrokkenen. De media besteedden uitgebreid aandacht aan de schaderegeling en zo kwam DES weer in kranten, en op radio en televisie.

Het afgelopen jaar dienden al zo'n 97 mensen een aanvraag voor schadevergoeding in bij het DES Fonds. De regeling duurt in principe twee jaar, dus ook in 2016 kun je je aanvraag voor deze regeling nog indienen. 

Verder kon het DES Centrum in 2015 enkele projecten afronden die waardevolle informatie en mooie producten hebben opgeleverd. Zo was er het project "Inventarisatie gynaecologische kankerzorg" waarin het DES Centrum samenwerkte met Stichting Olijf onder begeleiding van Het Ondersteuningsburo. In 2012 was hieruit al het boekje "Kwaliteitscriteria voor vrouwen met gynaecologische kanker" voortgekomen. In 2014 kwam daar de "Wegwijzer voor vrouwen met gynaecologische kanker" bij. Hierin staan tips over zaken die je in het medische traject kunt tegenkomen. Het doel van de wegwijzer is om vrouwen door het geven van informatie in staat te stellen eigen keuzes te maken.

Daarnaast kunnen vanaf januari de 1e en 2e generatie DES-betrokkenen hun medische klachten melden bij Bijwerkingeninstituut Lareb. Het DES Centrum is blij met deze samenwerking met Lareb. 

Er waren het afgelopen jaar goede contacten met buitenlandse DES-organisaties. Zo ontvingen we de resultaten van een Frans onderzoek naar borstkanker bij DES-dochters. Verder konden wij Belgische DES-dochters helpen met informatie voor de website over DES, die daar begin oktober online ging. 

Wat gaan we doen in 2016?

In januari starten wij met het nieuwe project VEEL2do. Over dit project kun je verderop in ons nieuws lezen. Bij dit project werken wij samen met andere patiëntenorganisaties en vragen wij ook jullie inbreng. Meer hierover in de volgende DES Flits.

Het beleidsplan 2016-2018 is op 1 februari 2016 gereed. Daar zullen we jullie dan verder over informeren. Natuurlijk blijven wij jullie ook in 2016 op de hoogte houden van nieuws over DES en kunnen jullie altijd met vragen bij ons terecht. Mail ons op voorlichting@descentrum.nl of bel op maandag of donderdag 030 - 251 8339.

Het DES Centrum wenst iedereen mooie feestdagen en een hoopvol 2016!