Nieuws

6
jul
2011

Subsidiegevers DES Centrum kondigen nieuw beleid aan

Subsidiegevers DES Centrum kondigen nieuw beleid aan

Zowel het ministerie van VWS als KWF Kankerbestrijding hebben aangekondigd te stoppen met de oude subsidieregelingen en met ingang van 2012 nieuw beleid te voeren. De belangrijkste wijziging in het beleid van VWS is dat er fors wordt bezuinigd op de instellingssubsidie van alle patiëntenorganisaties. Bovendien mag van deze instellingssubsidie straks alleen nog voorlichting en lotgenotencontact worden bekostigd, en geen belangenbehartiging.

Het ministerie bouwt de oude regeling (financieel gezien) in stappen af. Voor het DES Centrum betekent dit dat de instellingssubsidie van het ministerie over 3 jaar nog maar maximaal € 35.000 bedraagt. Op dit moment ontvangen we nog € 120.000 per jaar, een achteruitgang dus van € 85.000.

Gevolgen voor DES Centrum
De gevolgen voor het DES Centrum zijn ingrijpend. Het zwaartepunt van ons huidige werk ligt bij belangenbehartiging. Maar hiervoor ontvangen we van het ministerie straks geen basisfinanciering meer. Voor activiteiten als het evalueren van het DES-screeningsprotocol, ontwikkelingen rond het DES Fonds en entameren van wetenschappelijk onderzoek is in de toekomst mogelijk geen geld meer, tenzij andere financieringsbronnen kunnen worden aangeboord.

Subsidiebeleid KWF Kankerbestrijding
Ook KWF Kankerbestrijding gaat het subsidiebeleid per 2012 herzien. Deze organisatie heeft kwaliteitsverbetering als belangrijkste motief voor de nieuwe regeling. Kwaliteitsverbetering moet tot uitdrukking komen in sterkere patiëntenorganisaties en  een beter bereik van mensen die met kanker te maken hebben (gehad). Op het moment van schrijven is de regeling nog niet definitief.  KWF heeft toegezegd dat ook zij een afbouwregeling zullen inbouwen voor organisaties die in de toekomst minder subsidie krijgen.

Lichtpuntjes
Er zijn ook lichtpuntjes. We ontvangen veel inkomsten uit de bijdrage van al onze donateurs. Deze bijdrage wordt steeds belangrijker voor het kunnen blijven uitvoeren van onze taken en activiteiten. Daarnaast worden de bezuinigingen en veranderingen stapsgewijs ingevoerd en hebben we  tijd om ons beleid aan te passen. Toch kunnen we er niet omheen dat een korting van minimaal € 85.000  ingrijpende aanpassingen zal vragen in de werkzaamheden en organisatie van het DES Centrum.