Nieuws

25
jun
2011

Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker verbeteren

“De opsporing van baarmoederhalskanker gaat in Nederland al zeer goed, maar het kan nog beter”, zegt de Gezondheidsraad. Op 24 mei heeft de Gezondheidsraad het advies aangeboden aan de Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De belangrijkste verandering ten opzichte van het huidige uitstrijkje, is dat het uitstrijkje niet gelijk beoordeeld wordt op de aanwezigheid van onrustige cellen, maar dat er eerst gekeken wordt of er HPV aanwezig is. HPV (humaan papilloma virus) is vrijwel altijd de veroorzaker van baarmoederhalskanker. Blijkt een vrouw geen drager van HPV (HPV-negatief) te zijn, dan is de kans op celafwijkingen zeer klein en kan zij wachten op een volgende uitnodiging.
Blijkt een vrouw wel drager van HPV (HPV-positief), dan wordt haar uitstrijkje alsnog beoordeeld op de aanwezigheid van onrustige cellen. Afhankelijk van deze uitslag zal gekeken worden wat het beste controlebeleid is. Want gelukkig ontwikkelen lang niet alle vrouwen die HPV-positief zijn ook baarmoederhalskanker.
De Gezondheidsraad adviseert deze verandering, omdat  testen op HPV volgens hen betrouwbaarder is. Bovendien spoort het baarmoederhalskanker eerder en bij meer vrouwen op.

Opkomst percentage
Van de vrouwen die een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BVO) gaat ongeveer 66% in op de uitnodiging en laat een uitstrijkje maken. Een grote groep 30-jarigen en allochtone vrouwen doet niet mee met het bevolkingsonderzoek. De grootste afwijkingen en de meeste baarmoederhalskankers worden juist gevonden bij vrouwen die niet of onregelmatig meedoen aan het BVO. Dit was voor de Gezondheidsraad een reden om te zoeken naar verbeterpunten. De Gezondheidsraad wil deelname vergroten door vrouwen uit te nodigen met een afspraak op datum en tijd. Als dit niet werkt, wil de Raad  deze vrouwen een thuistest toesturen. Met een thuistest kunnen vrouwen zelf een ‘uitstrijkje’ maken opsturen naar het laboratorium. Het nadeel van deze thuistest is dat er alleen gekeken kan worden of er HPV aanwezig is. Als uit de thuistest dus blijkt dat de vrouw HPV-positief is, dan zal zij alsnog naar de huisartspraktijk moeten om een uitstrijkje te laten maken en deze te laten controleren op afwijkende cellen.

Hoe gaat het nu verder?
Op dit moment is de mogelijkheid om het BVO te verbeteren alleen nog een advies. Op 24 mei heeft de Gezondheidsraad dit advies aangeboden aan Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en zij zal binnen drie maanden reageren op het advies.

Consequenties voor DES-dochters
Als Minister Schippers het advies van de Gezondheidsraad overneemt, dan heeft dit gevolgen voor DES-dochters. Welke gevolgen een eventuele aanpassing van het bevolkingsonderzoek voor DES-dochters heeft wordt beschreven in DES Nieuws. Dit is het kwartaalblad van het DES Centrum en wordt op papier of digitaal gestuurd naar onze donateurs.