Nieuws

25
feb
2010

Dringend beroep DES Centrum op minister: voorkom vernietigen van medische dossiers

Het DES Centrum doet een dringend beroep op de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dr. A. Klink om beheerders van medische dossiers op te roepen niet tot vernietiging over te gaan. Het DES Centrum acht het voor haar achterban van groot belang dat medische dossiers tenminste 30 jaar en bij voorkeur langer bewaard blijven. Per 1 april 2010 komt de overgangsregeling inzake de bewaartermijn van medische dossiers te vervallen. Volgens de wet zouden vanaf 1 april medische dossiers van 15 jaar en ouder vernietigd moeten worden. In 2004 adviseerde de Gezondheidsraad om medische dossiers tenminste 30 jaar te bewaren, een advies dat de regering in 2009 overnam in het conceptwetsvoorstel cliëntenrechten zorg. Dit voorstel is echter nog geen wet.

Wat betreft het DES Centrum is het onverantwoord medische dossiers na een relatief korte termijn van 15 jaar te vernietigen. Essentiële informatie over transgenerationele effecten en over de effecten van blootstelling aan het DES-hormoon in het bijzonder, gaat op die wijze verloren. Het DES Centrum hoopt daarom dat de minister gehoor geeft aan het verzoek om de beheerders van medische dossiers op te roepen na 1 april 2010 niet tot vernietiging over te gaan.

Het DES-hormoon werd in de jaren 1947 - 1976 in Nederland voorgeschreven om miskramen te voorkomen. Pas twintig jaar na het eerste gebruik werd duidelijk welke ernstige bijwerkingen dit medicijn kon geven bij de kinderen die zijn geboren uit die zwangerschappen en bij de DES-moeders zelf. Toen DES-betrokkenen een uitkering wilden aanvragen in het kader van het DES Fonds, ondervonden zij aan den lijve wat het betekent om niet meer na te kunnen gaan of er sprake is geweest van DES-expositie. Dertig jaar na dato waren bij velen van hen zowel het medische dossier van de moeder als hun eigen medische dossier al vernietigd. Deze DES-slachtoffers kunnen nu niet meer met zekerheid weten of zij DES-betrokkenen zijn en/of bewijzen welke schade zij hierdoor leden. Dit kan hen benadelen of heeft hen reeds benadeeld in hun juridische positie. Maar niet alleen om die reden is het verlengen van de bewaartermijn van medische dossiers van belang. Waarschijnlijk moet ook rekening worden gehouden met lange-termijn-effecten van de DES-blootstelling in de 3e generatie. Voor het verkrijgen van een wetenschappelijke onderbouwing van dergelijke aannames is het noodzakelijk dat persoonlijke meldingen in de medische dossiers van oma's, ouders en henzelf geverifieerd kunnen worden.
Bijlage: brief aan de minister