Nieuws

28
nov
2017

DES in de spreekkamer

DES in de spreekkamer

De poll op onze website heeft als stelling: Als dat nodig is kan ik goed met mijn arts praten over mijn DES achtergrond. Meer dan de helft (57%) beantwoordt dit bevestigend.

Van de 142 DES-betrokkenen die de poll invulden geven 50 mensen aan dat ze er wel over kunnen praten, maar dat hun arts te weinig over DES weet.

11 mensen lieten weten dat volgens hun arts DES is afgelopen.

Deze korte enquête is niet meer dan een indicatie, maar het laat wel zien dat er nog altijd werk aan de winkel is voor het DES Centrum. Zoals te lezen is in de advertentie die wij deze maand in een tweetal medische tijdschriften plaatsen: DES is nog niet voorbij. Het DES Centrum blijft zich inspannen om er voor te zorgen dat DES-betrokkenen de juiste zorg krijgen.

Iedereen die de poll heeft ingevuld: hartelijk dank!