Nieuws

6
mrt
2018

Huisarts en DES

Huisarts en DES

Alweer het laatste jaar van ons project VEEL2do! Na een achterbanraadpleging in 2016 en een enquête onder gynaecologen in 2017 gaan we in 2018 na of DES-betrokkenen met hun vragen of zorgen over DES voldoende bij hun huisartsenpraktijk terecht kunnen. 

Met het project VEEL2do hebben we de afgelopen jaren in kaart willen brengen wat er leeft onder DES-betrokkenen, in hoeverre zij zorgen hebben over hun DES-achtergrond en wat het DES Centrum hierin voor hen kan betekenen. Daarnaast is ons doel om er achter te komen wat zorgverleners, zoals gynaecologen, huisartsen en doktersassistenten, (nog) weten over DES. Wij kunnen dan kijken hoe we hun kennis actueel kunnen houden. Voorop staat dat het DES Centrum het belangrijk vindt dat DES-betrokkenen de juiste zorg krijgen. 

In april krijgen jullie een oproep voor het invullen van een korte vragenlijst over de zorg in de huisartsenpraktijk. Kun je met je vragen terecht bij je huisarts of doktersassistente? En kennen zij het Screeningsprotocol voor DES-dochters? Weten zij dat jouw uitstrijkje niet valt onder het ‘gewone’ bevolkingsonderzoek?

De beantwoording van de vragen neemt niet meer dan een minuut of vijf in beslag. We hopen dat jullie ons willen helpen met het delen van jullie ervaringen.