Nieuws

7
mrt
2018

Het is al zo lang geleden...

Het is al zo lang geleden...

Vanaf 1976 wordt DES gelukkig niet meer voorgeschreven. Dat is al meer dan 42 jaar. Moeten we er niet eens een punt achter zetten?
Was dat maar waar!

Helaas zijn de gevolgen tot op de dag van vandaag nog aanwezig. Bij de een meer dan bij de ander, maar ze zijn er wel. Het blijft daarom ook erg belangrijk om als DES-betrokkene je ervaringen te blijven delen. Bij ons, het DES Centrum, maar ook bij je huisarts.

En daar zit nog wel een vraag van ons. Kun je voldoende terecht bij je huisarts met je vragen en/of zorgen rondom DES? Weet je huisarts er voldoende van, weet hij of zij er überhaupt wel iets van?
Dat willen we graag in kaart brengen. Binnenkort komt er dan ook een korte vragenlijst voor DES-dochters over dit onderwerp. We zouden het erg op prijs stellen als je de moeite wilt nemen die in te vullen.

Er zijn nog zoveel onzekerheden voor de 3de en latere generaties! Daarom blijf ook ik me inzetten voor alle DES-betrokkenen. En hebben we donateurs ook hard nodig. We hebben elkaar nodig!!

Sylvia de Kuijer

Bestuursvoorzitter DES Centrum