Nieuws

19
dec
2018

Nieuwe flyer screeningsprotocol

Nieuwe flyer screeningsprotocol

Uit de enquête die jullie dit voorjaar voor ons hebben ingevuld, kwam naar voren dat niet iedereen voldoende op de hoogte is van het screeningsprotocol voor DES-dochters. Dat geldt niet alleen voor artsen, maar ook voor de DES-dochters zelf.

De komende tijd zullen wij daarom opnieuw, waar mogelijk, aandacht voor het protocol vragen. Zoals jullie al eerder in de DES Flits konden lezen hebben wij hier onlangs over gesproken met de NHG (Nederlands Huisarts Genootschap). In 2019 krijgt dit gesprek een vervolg. 

Daarnaast hebben wij het uiterlijk van de informatie over het protocol in een nieuw jasje gestoken. Je kunt de nieuwe flyer hier vinden.