Nieuws

20
mrt
2020

Manifest "Meedenken en meebeslissen"

Manifest

Mensen met een chronische ziekte, een beperking of een psychische kwetsbaarheid lopen er heel vaak tegenaan dat voor hen bedoelde zorg, regelingen of voorzieningen niet passend zijn. Dat komt omdat ze vaak worden ontwikkeld zonder hen te raadplegen. Het gevolg is onnodige regeldruk, gebrek aan maatwerk, en veel onvrede bij de mensen om wie het gaat.

Meebeslissen moet de nieuwe standaard worden. Dat wil zeggen dat al het nieuwe beleid en alle nieuwe voorzieningen alleen ontwikkeld kunnen worden in samenspraak met de mensen om wie het gaat.

Dit is de boodschap van het "Manifest meedenken en meebeslissen". De basis voor dit manifest werd gelegd op de nieuwjaarsbijeenkomst van de grote koepels Patiëntenfederatie, Ieder(in) en Mind, en PGO Support. Het is de bedoeling dat het manifest gebruikt wordt om de positie van mensen te versterken en te agenderen bij verschillende politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen in 2021.   

Lees hier het volledige Manifest.