Nieuws

4
okt
2004

Tweede Kamer aanvaardt Wetsvoorstel massaschade

Dinsdagavond 12 oktober werd het Wetsvoorstel Collectieve afwikkeling massaschade aanvaard door de Tweede Kamer. Sprekers van CDA, VVD en PvdA vroegen minister Donner op een aantal punten nadere uitleg. Uiteindelijk kon men zich vinden in de antwoorden en werd de wet nog laat op de avond afgehamerd. Het DES Centrum is zeer verheugd dat deze belangrijke stap is gezet.

De Wet op de Collectieve afwikkeling van massaschade is het kader voor het DES Fonds in oprichting. Nu de Tweede Kamer akkoord is gegaan met het wetsvoorstel, kan de Eerste Kamer zich erover buigen. Mocht de Eerste Kamer het voorstel eveneens aanvaarden, dan kan de regeling voor het DES Fonds worden voorgelegd aan de rechter voor toetsing.
Overigens kan de wet ook op andere gebeurtenissen worden toegepast. Tijdens het kamerdebat werden diverse voorbeelden genoemd, waaronder de Legionella affaire in Bovenkarspel en de affaire rond de aandelenlease.
In de Tweede Kamer werd de noodzaak om de Wet spoedig af te ronden nadrukkelijk kenbaar gemaakt. Daarbij werd onder andere verwezen naar de DES betrokkenen die al lange tijd wachten op een goede regeling voor schadevergoeding. De druk die DES Centrum en DES Fonds daartoe hebben uitgevoerd bij minister en kamer heeft kennelijk effect gehad.

DES Centrum, 13 oktober 2004