Nieuws

14
okt
2020

Minister in Vlaams kabinet was inspirator DES in Belgium

Minister in Vlaams kabinet was inspirator DES in Belgium

Petra de Sutter, hoogleraar Gynaecologie en tot voor kort Europarlementariër, is minister Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven geworden in het onlangs geïnstalleerde Vlaamse Groene kabinet. De Sutter spreekt zich al jarenlang uit tegen hormoonverstoorders, waaronder DES. Hiermee was zij een inspirator en steun voor de oprichters van DES in Belgium. 

De gevolgen van blootstelling aan DES zijn in België decennialang onder het tapijt geveegd. Een aantal jaar geleden werden er van meerdere kanten stappen gezet om het taboe rondom DES in België te verbreken. Twee DES-dochters richtten de stichting DES in Belgium op en werden daarbij gesteund door journaliste Greet Pluymers en hoogleraar Petra de Sutter.

Petra de Sutter heeft in 2019, samen met een aantal collega's, gepleit voor een Belgisch fonds voor de slachtoffers van DES. Dit pleidooi werd mede ondertekend door de voorzitter van onze wetenschappelijke commissie Matti Rookus. Helaas is een dergelijk fonds er tot op heden nog niet.