Nieuws

7
apr
2021

Stap vooruit voor erkenning DES-gevolgen in België

Stap vooruit voor erkenning DES-gevolgen in België

Minster Petra de Sutter, vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven van België, heeft de belangen van DES slachtoffers in België aan de orde gesteld bij haar kabinet. 

Tot nu toe is enige erkenning vanuit de Belgische overheid voor het leed dat DES heeft berokkend, achterwege gebleven. Twee DES-dochters hebben in 2008 een proces aangespannen tegen farmaceut UCB, maar werden hierbij belemmerd door de verjaring van de medische dossiers. Wanneer een dossier meer dan 30 jaar oud is, kan een proces niet meer gevoerd worden. Vanuit die achtergrond heeft één van deze DES-dochters de regering gevraagd of het juridische kader niet kan worden aangepast. De kans dat dit gaat gebeuren is klein, maar wordt nu onderzocht. 

Petra de Sutter ziet het liefst de oprichting van een DES Fonds naar Nederlands voorbeeld. Maar ook dan heb je te maken met het feit dat er inmiddels veel tijd overheen is gegaan. Zijn medische dossiers nog wel voorhanden? En zal farmaceut UCB het benodigde geld in een fonds willen storten? Mocht dat niet zo zijn dan is de vraag of de politiek bereid is zijn verantwoordelijkheid te nemen en geld beschikbaar te stellen. 

DES in Belgium hoopt dat zo'n fonds er ooit komt. Maar voor nu vinden ze het van essentieel belang dat de overheid erkenning geeft aan de slachtoffers. Zoals de organisatie zegt: "De erkenning dat DES bestaat in België. De erkenning dat DES-betrokkenen de juiste medische begeleiding krijgen."

De eerste stappen zijn gezet en concrete vragen hierover zijn nu aan de regering gesteld. 

Noot van het bestuur: mocht dit op enig moment van pas komen, dan ondersteunt het DES Centrum de Belgische zusterorganisatie waar dat kan.