Nieuws

15
sep
2022

Vragen over de overgang

Vragen over de overgang

Regelmatig vragen DES-dochters ons: kunnen mijn heftige overgangsklachten te maken hebben met DES? Een begrijpelijke vraag. DES was immers een (synthetisch) hormoon en heeft bij veel DES-dochters problemen veroorzaakt aan de baarmoeder en/of eileiders. Maar beïnvloedt DES dan ook de overgang? Dat is niet het geval: de overgang verloopt bij DES-dochters niet anders dan bij andere vrouwen.  

Wat is de overgang?  
De overgang is de fase in het leven van een vrouw waarin de vruchtbare jaren worden afgesloten. De eierstokken stoppen geleidelijk met de productie van het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen.  
De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun laatste menstruatie hebben is 51 jaar. Voor DES-dochters is dit gemiddeld genomen iets vroeger, met 50 jaar.  
De laatste menstruatie noemt men menopauze. Voor en na de menopauze zijn er enkele jaren waarin de hormonen een nieuw evenwicht zoeken. Dit hele proces kan vijf tot tien jaar of soms zelfs langer duren: zo'n vijf jaar voor de laatste menstruatie tot twee à drie jaar daarna. 
De hormonale schommelingen kunnen voor uiteenlopende lichamelijke en mentale klachten zorgen. De bekendste klachten zijn wel de opvliegers en het nachtelijk zweten, maar ook stemmingswisselingen, migraine, slaapstoornissen, prikkelbaarheid, depressiviteit en seksuele veranderingen komen voor. 

Medicijnen? 
Een kwart van de vrouwen in de overgang ondervindt zulke heftige klachten dat hun dagelijks functioneren eronder lijdt. Deze vrouwen kunnen baat hebben bij specifieke medicatie. Gaat het om medicatie waarin hormonen zitten, dan noemt men dit ‘hormoonsuppletie’. De hormonen in deze medicatie vullen als het ware het tekort aan vrouwelijke hormonen aan.  
Aanvankelijk werd gedacht dat het gebruik van hormonen tijdens de overgang het risico op borstkanker vergrootte. Onderzoek heeft aangetoond dat dit in de eerste vijf jaar niet het geval is.  

En als je een DES-dochter bent? 
Net zoals andere medicijnen kunnen ook hormonen bijwerkingen geven. Sommige vrouwen nemen die op de koop toe, omdat de overgangsklachten hen te veel problemen in het dagelijks leven geven. Andere vrouwen maken een andere afweging en kiezen niet voor hormoontherapie. Voor iedereen is dit anders. Maar het feit dat je een DES-dochter bent maakt in dit verband niet uit. DES-dochters hebben geen andere bijwerkingen en lopen geen andere risico's met de hormoontherapie dan andere vrouwen.  

Wordt hormoontherapie veel gebruikt? 
In Nederland is het aantal vrouwen dat behandeld wordt met hormoonsuppletie vrij klein: slechts vijf procent van de vrouwen in de overgang. In landen om ons heen (Engeland, België, Duitsland, Frankrijk) ligt dat aantal veel hoger, daar gebruikt 25 tot 40 procent van de vrouwen in de overgang hormonen. 

Bron: Catharina Ziekenhuis Eindhoven 
Vuurvrouw.nu