Nieuws

1
sep
2008

DES Fonds: grootste drukte achter de rug

De grootste drukte is achter de rug voor het DES Fonds; de periode waarin u een uitkeringsaanvraag kon doen voor oude schade is voorbij. Nu zijn alleen nog claims mogelijk voor schade die minder dan een jaar oud is. Vrouwen die eerder een uitkering in categorie 3 ontvingen (zwangerschapsproblemen), geen kinderen kregen en de leeftijd van 46 jaar bereiken kunnen een aanvullende uitkering aanvragen in categorie 4.

Het indienen van een claim voor oude schade kon officieel tot 14 maart 2008. Bedoeld wordt de schade die meer dan een jaar daarvoor aan het licht is getreden. Na 14 maart 2008 is nog een paar maanden coulant omgesprongen met te laat binnenkomende aanvragen.

Het DES Fonds heeft (tot 1 september2008) 4710 aanvragen afgehandeld; verreweg de meeste gelukkig met een toewijzing van de aangevraagde uitkering. Ongeveer 60% van de uitkeringen is gedaan in de categorie vruchtbaarheids- en zwangerschapsproblemen, waarbij de subcategorie vroeggeboorte een erg groot aandeel had.

Moeilijkere dossiers
Tot aan de officiële sluitingsdatum van 14 maart 2008 waren er nog niet zoveel afwijzingen. Nadien is dat aantal relatief sterk gestegen: in de laatste week was er flink wat publiciteit en hebben veel mensen zich nog gauw aangemeld. Met name in de groep late aanmelders blijken de problemen om het dossier compleet te maken het grootst. De mensen met bewijsmateriaal voorhanden dienden het snelst de aanvraag in. Er zijn per 1 september nog 174 aanvragen in behandeling; in de meeste gevallen moeten nog extra bewijsstukken worden opgestuurd. Een kleine 900 aanmelders heeft geen volledige aanvraag kunnen doen en is door het DES Fonds afgemeld als aanvrager. Deze mensen deden na aanmelding verder geen aanvraag of stuurden geen bewijsdocumenten.

Nieuwe schade
Na 1 juli 2008 kunt u alleen nog claims indienen voor ‘nieuwe’ schade; u dient deze schade binnen een jaar te claimen. Als u eerder al een uitkering heeft gehad, wordt de eerste uitkering van de tweede afgetrokken en krijgt u het verschil uitbetaald. Het heeft dus geen zin om claims in te dienen in een lagere categorie dan waarin u al een uitkering heeft ontvangen. Een tweede categorie mensen die in de toekomst nog kunnen claimen zijn vrouwen die eerder een DES Fonds uitkering in categorie 3 hebben gekregen terwijl zij kinderloos zijn gebleven. Zij kunnen als zij 46 jaar worden alsnog een claim indienen om van categorie 3 naar 4 te gaan. Het DES Fonds maakt een systeem waarmee het zelf de betreffende mensen kan waarschuwen. U hoeft dus niet bang te zijn dat u te zijner tijd vergeet de aanvulling aan te vragen. Wel moet u er aan denken om adreswijzigingen of veranderingen in uw e-mailadres aan het DES Fonds door te geven.

Het DES Fonds blijft nog ruim 25 jaar open om alle toekomstige aanvragen te kunnen afhandelen. Vanaf deze zomer zal de bezetting van het bureau wel steeds kleiner worden.

(uit: DES Nieuws, september 2008 (nr. 87))