Nieuws

30
mei
2023

Rondetafelgesprek in België

Rondetafelgesprek in België

Op 22 mei was het DES Centrum op het ministerie, of in het Vlaams: het kabinet, van vice-premier Petra de Sutter in Brussel. Reden was een rondetafelgesprek over DES in België, waarvoor wij, samen met verschillende experts uit België, waren uitgenodigd. Het kabinet was één van de organisatoren van deze bijeenkomst. 

Al eerder hebben wij in deze nieuwsbrief bericht over de situatie rondom DES in België. Decennialang werd daar het voorschrijven en het gebruik van DES ontkend of onder het tapijt geveegd. Artsen deden er het zwijgen toe, ouders bespraken het evenmin met hun kinderen. 

In de jaren negentig lukte het DES-dochter Anita Vandersmissen om aandacht voor het probleem te krijgen. Er verscheen een aantal artikelen en een kleine groep DES-dochters meldde zich. Maar het bleek niet genoeg. De aandacht voor DES verflauwde weer.

Rond 2014 was het DES-dochter Myriam Mestiaen die vanuit haar eigen ervaringen op zoek ging naar informatie over DES. In haar zoektocht, die haar ook bij het DES Centrum in Nederland bracht, kwam zij in contact met Anita en samen richtten zij DES in Belgium op. Ze werden daarbij ondersteund door journaliste Greet Pluymers, die een reportage over hormoonverstoorders maakte en door Petra de Sutter, die in die tijd Europarlementariër werd. 

Tijdens het rondetafelgesprek vertelden de aanwezigen over hun ervaring met  DES en welke schadelijke gevolgen het heeft gehad. Niet alleen op medisch gebied, maar ook op mentaal en emotioneel vlak. Het feit dat er in België nauwelijks over werd en wordt gesproken maakt de situatie voor de betrokkenen in veel gevallen nog schrijnender.

DES-gedupeerden in België willen vooral erkenning voor wat er is gebeurd. Pas dan kan er goede zorg komen voor slachtoffers. Dan hoeven DES-dochters niet meer naar Nederland omdat artsen in België het probleem ontkennen of naar het verleden verwijzen. Dan kan er duidelijkheid komen over de juiste onderzoeken voor DES-dochters en goede medische en psychologische begeleiding.

Drie ministeries waren aanwezig bij het rondetafelgesprek. Naast het kabinet van vice-premier Petra de Sutter waren dat het kabinet van Volksgezondheid en het kabinet van Leefmilieu. De medewerkers van de kabinetten gaven aan met de informatie uit het rondetafelgesprek verder aan de slag te gaan. Matti Rookus, voorzitter van onze wetenschappelijke commissie, penningmeester Ingrid Seeboldt en beleidsmedewerker Hanneke Nusselder waren blij om een bijdrage aan de bijeenkomst te kunnen leveren. We blijven de ontwikkelingen in ons buurland volgen.